Vizsgálatok

Felvonók és mozgólépcsők, mozgójárdák vizsgálata

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) szervezetünket 2014-ben MKEH-PMFH-MFO/925-3/2014 számú határozatában nyilvántartásba vette, a 146/2014.(V.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos, a határozatban felsorolt tevékenységek elvégzésére, Magyarország egész területén.

Felvonó és mozgólépcső vizsgáló osztályunk az alábbi tevékenységekre vállalkozik:

Felvonó esetében:

1.   Felvonó üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 2. § 10. c) ]
2.   Felvonó ismételt üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. § (1)]
3.   Felvonó üzembe helyezés előtti vizsgálata átalakítás után [Fmr. 2. § 10. c), 10. § (7) a)]
4.   Felvonó ismételt üzembe helyezés előtti vizsgálata [Fmr. 7. § (1)]
5.   Felvonó fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2) a), (5), (10)]
6.   Felvonó ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2) a), (5), 20. § (6)[]
7.   Karbantartás szakszerűségének műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (2) b)]
8.   Leállított felvonó újraindítása [Fmr. 10. § (4); 17. § h)]
9.   Baleset után vizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) b)]
10. Felvonó veszélytelenítése megtörténtének és szakszerűségének ellenőrzése [Fmr. 10. § (7) c); 17. § e), p)]
11. Gépkönyv hitelesítése [Fmr. 21. § (2)]
12. Üzemügyeletesek és felvonóvezetők kioktatása és jártasságának ellenőrzése [Fmr. 18. § (1)]
13. Diszpécserrendszer felülvizsgálata [Fmr. 10. § (6)]
14. Fővizsgálat helyett tartandó szabványossági felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 26. § (1)]
15. A más karbantartó vállalkozás megbízása előtt az üzemeltető megrendelése alapján – a felelősség egyértelművé tétele érdekében – nyilvántartott szervezetként ellenőrző vizsgálatok végzése. [Fmr. 20. §. (6)]
16. Javítás utáni vizsgálatok elvégzése [Fmr. 25. § (5)]

 

Mozgólépcső, mozgójárda esetében:
17. Mozgólépcső, mozgójárda üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 2. § 10. c)]
18. Mozgólépcső, mozgójárda ismételt üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. § (1)]
19. Mozgólépcső, mozgójárda üzembe helyezés előtti vizsgálata átalakítás után [Fmr. 2. § 10. c), 10. § (7) a)]
20. Mozgólépcső, mozgójárda ismételt üzembe helyezés előtti vizsgálata [Fmr. 7. § (1)]
21. Mozgólépcső, mozgójárda fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2) a), (5), (10)]
22. Mozgólépcső, mozgójárda ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2) a), (5), 20. § (6)]
23. Karbantartás szakszerűségének műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (2) b)]
24. Leállított mozgólépcső, mozgójárda újraindítása [Fmr. 17. § h)]
25. Baleset után vizsgálat végzése [Fmr. 10. § (7) b)]
26. Mozgólépcső, mozgójárda veszélytelenítése megtörténtének és szakszerűségének ellenőrzése [Fmr. 10. § (7) c); 17. § e), p)]
27. Gépkönyv hitelesítése [Fmr. 21. § (2)]
28. Üzemügyeletesek jártasságának ellenőrzése [Fmr. 18. § (1) a)]
29. Fővizsgálat helyett tartandó szabványossági felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 26. § (1)]
30. A más karbantartó vállalkozás megbízása előtt az üzemeltető megrendelése alapján – a felelősség egyértelművé tétele érdekében – nyilvántartott szervezetként ellenőrző vizsgálatok végzése. [Fmr. 20. §. (6)]
31. Javítás utáni vizsgálatok elvégzése [Fmr. 25. § (5)]