Felvonók és mozgólépcsők, mozgójárdák vizsgálata

Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztálya szervezetünket 2018-ban BP/0102/1595-2/2018 számú határozatában nyilvántartásba vette, a 146/2014. (V.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos, a határozatban felsorolt tevékenységek elvégzésére, Magyarország egész területén.

Felvonó és mozgólépcső vizsgáló osztályunk az alábbi tevékenységekre vállalkozik:

Felvonó esetében:

 1. Felvonó főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása után, a berendezés üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 2. § 10. c)]
 2. Engedély nélkül létesített felvonó fennmaradása és használatbavétele iránti kérelemhez, a leállított berendezés újraindításához írásbeli hozzájárulás kiadása [Fmr. 4. § (4)]
 3. Felvonó engedélyhez kötött átalakítása és felújítása után, valamint a használatbavételi engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) b)]
 4. Felvonó lényeges átalakítása, alkatrészcserék utáni, nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 10. §. (7) a); 25. § (5)]
 5. Felvonó baleset utáni nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) c)]
 6. A felvonó az Fmr. 2. § 9. pontja szerinti veszélytelenítés iránti intézkedés megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténtének és szakszerűségének kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) d), 17. § e), p)]
 7. Az Fmr. 2. § 9. pontja szerint veszélytelenített felvonó ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. § (2); 17. § h)]
 8. Felvonó fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), (10)]
 9. Felvonó ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), 20. § (6)]
 10. A felvonó ellenőrzése során a berendezéssel kapcsoltban a helyszínen tett ideiglenes intézkedés megtétele [Fmr. 17. § f)]
 11. Felvonó leállítása [Fmr. 2. § 8.; 10. § (4)]
 12. Leállított felvonó újraindítása [Fmr. 10. § (4), (8)]
 13. A leállított felvonó ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 17. § h)]
 14. Diszpécserrendszer felülvizsgálata [Fmr. 10. § (6)]
 15. Felvonóvezető kioktatása, betanítása [Fmr. 18. § (1)]
 16. Gépkönyv hitelesítése és bejegyzés gépkönyvbe [Fmr. 21. § (2), (6) b)]

Mozgólépcső, mozgójárda esetében:

 1. Mozgólépcső, mozgójárda főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása után, a berendezés üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 2. § 10. c)]
 2. Engedély nélkül létesített mozgólépcső, mozgójárda fennmaradása és használatbavétele iránti kérelemhez, a leállított berendezés újraindításához írásbeli hozzájárulás kiadása [Fmr. 4. § (4)]
 3. Mozgólépcső, mozgójárda engedélyhez kötött átalakítása és felújítása után, valamint a használatbavételi engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) b)]
 4. Mozgólépcső, mozgójárda lényeges átalakítása, alkatrészcserék utáni, nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 10. §. (7) a); 25. § (5)]
 5. Mozgólépcső, mozgójárda baleset utáni nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) c)]
 6. Mozgólépcső, mozgójárda az Fmr. 2. § 14. pontja szerinti veszélytelenítés iránti intézkedés megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténtének és szakszerűségének kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) d), 17. § e), p)]
 7. Az Fmr. 2. § 14. pontja szerint veszélytelenített mozgólépcső, mozgójárda ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. § (2); 17. § h)]
 8. Mozgólépcső, mozgójárda fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), (10)]
 9. Mozgólépcső, mozgójárda ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), 20. § (6)]
 10. A mozgólépcső, mozgójárda ellenőrzése során a berendezéssel kapcsoltban a helyszínen tett ideiglenes intézkedés megtétele [Fmr. 17. § f)]
 11. Mozgólépcső, mozgójárda leállítása [Fmr. 2. § 13.; 10. § (4)]
 12. Leállított mozgólépcső, mozgójárda újraindítása [Fmr. 10. § (4), (8)]
 13. A leállított mozgólépcső, mozgójárda ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 17. § h)]
 14. Gépkönyv hitelesítése és bejegyzés gépkönyvbe [Fmr. 21. § (2), (6) b)]