TÍPUSVIZSGÁLAT ÉS TANÚSÍTÁS

Cégünk a felvonók és biztonsági berendezéseinek vizsgálati és tanúsítási tevékenységeit a Gazdasági és Közlekedési Miniszter 056/2002 számú kijelölése alapján végzi.
A vizsgálati és tanúsítási tevékenységünk alapjául elsősorban a felvonókra vonatkozó MSZ EN 81 szabványsorozat követelményeinek teljesülését tekintjük, figyelembe véve a felvonókra vonatkozó egyéb normatív dokumentumokat és előírásokat.

Vizsgálatok:

A Gépvizsgáló Laboratóriumunk által végzett vizsgálatokban résztvevő munkatársaink felvonó szakértői, illetve felvonó ellenőri jogosultsággal és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. A helyszíni vizsgálatok alkalmával munkatársaink szemrevételezéssel, működtetéssel, mérőeszközös és mérőműszeres méréssel ellenőrzik az adott berendezésre vonatkozó követelmények teljesü-lését. A felvonó vizsgálatoknál a műszeres méréseket EVA 650 típusú kalibrált berendezéssel végezzük, amely alkalmas a felvonókra vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére. A vizsgálatok, illetve mérések kiértékelése az adott berendezéshez tartozó szoftver alapján történik.

Terméktanúsítás:

A Terméktanúsítási Iroda tanúsítási tevékenységét a megrendelők és érdekelt felek számára közzétett Tanúsítási Eljárási Szabályzatnak megfelelően végzi. A Terméktanúsítási Irodánk tanúsítási tevékenységének felügyeletét a Szakmai Tanúsítási Bizottság látja el.