Cégünkről

A Marton Műszaki Szakértő Iroda Kft (rövid neve: Marton Szakértő Kft.) 1990 óta működik cégformában. A cég megalakulása előtt az alapítók évtizedes szakértői tapasztalatokat szereztek az emelő- és egyéb gépek műszaki- munkavédelmi felülvizsgálatai terén. Induláskor több egyéni szakértői működési engedély alapozta meg az első akkreditáláshoz szükséges feltételrendszer teljesítését.

Az első akkreditálásunk során 1995-ben a MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL 501/0299 számon Akkreditált Vizsgálólaboratóriumként regisztrált bennünket különféle emelőszerkezetek biztonságtechnikai vizsgálatára. Az akkreditált státusunk fenntartásával az akkreditálási tevékenységek körét, valamint a szakembereint létszámát az évek során folyamatosan bővítettük.

A Marton Szakértő Kft-t 2001-ben a FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 70300/1/2001 számon kijelölte: Magyarország egész területén felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzésére, mely jogosultságunkat folyamatosan fenntartjuk.

Cégünk 2010.10.28.-tól 1116 Budapest, Tétényi út 128/b címen folytatja tevékenységét.

2011-ben a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-1-1285/2011 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft-t az alábbi területekre és tevékenységekre akkreditálta: járművekre szerelt emelők, személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasságból történő leesés veszélye, daruk és futómacskák, gépi meghajtású emelőtargoncák (kivéve állékonysági vizsgálat), villamos emelődobok, rakodógépek, jármű-mozgatás különleges berendezései, szervíz- és garázsemelők, mozgó munkaállványok, személyemelők mozgáskorlátozottak számára, emelő-berendezések, emelőszerkezetek üzembehelyezését megelőző biztoság technikai vizsgálatára és időszakos biztonsági felülvizsgálatára, továbbá felvonók, mozgólépcsők/mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára, felvonók sebességhatárolóinak és aknaajtók reteszeléseinek vizsgálatára.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM a MARTON Szakértő Kft-t 2011-ben BM/8711-3/2011 számon kijelölte felvonók, mozgólépcsők, (mozgójárdák) műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára a 113/1998.(VI. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 2.A) és 2.B) pontjának megfelelően Magyarország egész területére.

A Marton Szakértő Kft.-t a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER kijelölte a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet, valamint a módosításáról szóló 12/2004. (IV.29.) BM-GKM együttes rendelet szerint a 056/2002. számon vizsgálati és tanúsítási tevékenységre az alábbi műszaki területeken: felvonók típusvizsgálata, üzembe helyezés előtti vizsgálata (végátvétel), egyedi felvonók vizsgálata, valamit felvonó aknaajtók reteszeléseinek és felvonó sebesség-határolóinak típusvizsgálata, típusazonossági vizsgálata szúrópróbaszerű ellenőrzéssel.
Cégünk. 2004 májusa óta az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint 1421 azonosító számon bejegyzett szervezet, vizsgálati és tanúsítási tevékenységre a fent felsorolt szakterületen, a 33/14/EK direktíva érvénybe lépését követően 2016. 07. 29-től továbbra is folyamatos.

Cégünk 2010. 10.28.-án elköltözött, a címváltozásról a NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM is értesült.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) szervezetünket 2015-ben MKEH-PMFH-MFO/199-5/2015 számú határozatában nyilvántartásba vette, a 146/2014.(V.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos, a határozatban felsorolt tevékenységek elvégzésére, Magyarország egész területén.

2015-ben a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-1-1285/2015 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft-t az alábbi területekre és tevékenységekre akkreditálta:

villamos és hidraulikus üzemű személy, teher és kisteher-felvonók; mozgáskorlátozott személyek emelésére szolgáló lépcsőfelvonók, ferdepályás és függőlegesen mozgó emelőlapok; mozgólépcsők és mozgójárdák; parkoló és gépjármű emelők; gépi hajtású emelőtargoncák; daruk; villamos emelődobok; körülkerített emelőterű emelő berendezések; járműdaruk, autódaruk és járműre szerelt emelő berendezések; mozgó munkaállványok és telepített személyemelő berendezések; emelőasztalok; egyéb emelőszerkezetek helyszíni vizsgálata.

2015 10.07.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-3-0018/2015/K regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft  az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak és a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 15. §-ának való megfelelőséget igazoló kijelölési célú követelményeknek megfelelően A típusú ellenőrző szervezetként akkreditálta. Akkreditált tevékenység: Felvonók,mozgólépcsők,mozgójárdák ellenőrzése.

2016 09.21.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG NAH-3-0018/2015/K regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft  az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak és a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 15. §-ának való megfelelőséget igazoló kijelölési célú követelményeknek megfelelően A típusú ellenőrző szervezetként akkreditálta. Akkreditált tevékenység az Akkreditálási Részletező Okirat szerint.

2016 09.29.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG  NAH-1-1285/2015 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft Gépvizsgáló Laboratóriumát az Akkreditálási Részletező Okirat szerinti területekre és tevékenységekre akkreditálta.

A Marton Szakértő Kft.-t a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölte a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai parlamentni és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerinti vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016 10. 02-tól.

Kijelölési Határozat a 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerint

Cégünk. 2016 10. 02-tól 1421 azonosító számon bejegyzett szervezet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai parlamentni és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerinti vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására.

Célkitűzésünk a minőségpolitikai nyilatkozatunkban meghatározott szakmai színvonal folyamatos emelése, a szakemberképzés, valamint a műszerezettség fejlesztése a vevőink igényeinek maradéktalan kiszolgálása érdekében.

Jártó Ferenc