A Marton Műszaki Szakértő Iroda Kft (rövid neve: Marton Szakértő Kft.) 1990 óta működik cégformában. A cég megalakulása előtt az alapítók évtizedes szakértői tapasztalatokat szereztek az emelő- és egyéb gépek műszaki- munkavédelmi felülvizsgálatai terén. Induláskor több egyéni szakértői működési engedély alapozta meg az első akkreditáláshoz szükséges feltételrendszer teljesítését.

Az első akkreditálásunk során 1995-ben a MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL 501/0299 számon Akkreditált Vizsgálólaboratóriumként regisztrált bennünket különféle emelőszerkezetek biztonságtechnikai vizsgálatára. Az akkreditált státusunk fenntartásával az akkreditálási tevékenységek körét, valamint a szakembereint létszámát az évek során folyamatosan bővítettük.

A Marton Szakértő Kft-t 2001-ben a FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 70300/1/2001 számon kijelölte: Magyarország egész területén felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzésére, mely jogosultságunkat folyamatosan fenntartjuk.

Cégünk 2023 júniusától a 1116 Budapest, Szajol utca 12. címen folytatja tevékenységét.

2011-ben a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-1-1285/2011 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft-t az alábbi területekre és tevékenységekre akkreditálta: járművekre szerelt emelők, személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasságból történő leesés veszélye, daruk és futómacskák, gépi meghajtású emelőtargoncák (kivéve állékonysági vizsgálat), villamos emelődobok, rakodógépek, jármű-mozgatás különleges berendezései, szervíz- és garázsemelők, mozgó munkaállványok, személyemelők mozgáskorlátozottak számára, emelő-berendezések, emelőszerkezetek üzembehelyezését megelőző biztonság technikai vizsgálatára és időszakos biztonsági felülvizsgálatára, továbbá felvonók, mozgólépcsők/mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára, felvonók sebességhatárolóinak és aknaajtók reteszeléseinek vizsgálatára.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM a MARTON Szakértő Kft-t 2011-ben BM/8711-3/2011 számon kijelölte felvonók, mozgólépcsők, (mozgójárdák) műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára a 113/1998.(VI. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 2.A) és 2.B) pontjának megfelelően Magyarország egész területére.

A Marton Szakértő Kft.-t a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER kijelölte a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet, valamint a módosításáról szóló 12/2004. (IV.29.) BM-GKM együttes rendelet szerint a 056/2002. számon vizsgálati és tanúsítási tevékenységre az alábbi műszaki területeken: felvonók típusvizsgálata, üzembe helyezés előtti vizsgálata (végátvétel), egyedi felvonók vizsgálata, valamit felvonó aknaajtók reteszeléseinek és felvonó sebesség-határolóinak típusvizsgálata, típusazonossági vizsgálata szúrópróbaszerű ellenőrzéssel.
Cégünk. 2004 májusa óta az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint 1421 azonosító számon bejegyzett szervezet, vizsgálati és tanúsítási tevékenységre a fent felsorolt szakterületen, a 33/14/EK direktíva érvénybe lépését követően 2016. 07. 29-től továbbra is folyamatos.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 2018-ban BP/0102/1595-2/2018 számú határozatában nyilvántartásba vette, a 146/2014. (V.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos, a határozatban felsorolt tevékenységek elvégzésére, Magyarország egész területén.

2019-ben a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-1-1285/2019 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft-t az alábbi területekre és tevékenységekre akkreditálta:

villamos és hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók, gépjármű emelők, gépi hajtású emelőtargoncák, daruk, villamos emelődobok, körülkerített emelőterű emelő berendezések, járműdaruk, autódaruk és járműre szerelt emelő berendezések, mozgó munkaállványok és telepített személyemelő berendezések, telepített emelő berendezések helyszíni vizsgálata

2015 10.07.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NAT-3-0018/2015/K regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft  az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak és a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 15. §-ának való megfelelőséget igazoló kijelölési célú követelményeknek megfelelően A típusú ellenőrző szervezetként akkreditálta. Akkreditált tevékenység: Felvonók,mozgólépcsők,mozgójárdák ellenőrzése.

2016 09.21.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG NAH-3-0018/2015/K regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft  az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak és a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 15. §-ának való megfelelőséget igazoló kijelölési célú követelményeknek megfelelően A típusú ellenőrző szervezetként akkreditálta. Akkreditált tevékenység az Akkreditálási Részletező Okirat szerint.

2016 09.29.-én a NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG  NAH-1-1285/2015 regisztrálási számon a MARTON Szakértő Kft Gépvizsgáló Laboratóriumát az Akkreditálási Részletező Okirat szerinti területekre és tevékenységekre akkreditálta.

A Marton Szakértő Kft.-t a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölte a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerinti vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2016 10. 02-tól.

Kijelölési Határozat a 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerint

Cégünk. 2016 10. 02-tól 1421 azonosító számon bejegyzett szervezet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi (2014. február 26.) irányelv szerinti vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására.

Célkitűzésünk a minőségpolitikai nyilatkozatunkban meghatározott szakmai színvonal folyamatos emelése, a szakemberképzés, valamint a műszerezettség fejlesztése a vevőink igényeinek maradéktalan kiszolgálása érdekében.

Jártó Ferenc